W miniony weekend na obiektach GOKiS w Bobrowicach, zakończyła się IV sesja kursu trenerskiego LZPN na licencję i dyplom trenera piłki nożnej UEFA C. Kursantom pozostał jedynie egzamin, który będą zdawali w październiku w siedzibie Lubuskiego ZPN. Wszystkim uczestnikom życzymy pozytywnych ocen z trzech egzaminów: teoretycznego pisemnego, praktycznego oraz ustnego przed komisją.

Chcesz zostać trenerem piłkarskim? Aplikuj na sponsorowany kurs trenerski UEFA C w Zielonej Górze

Komisja Kształcenia i Licencjonowania Trenerów Lubuskiego ZPN otwiera zapisy na sponsorowany kurs trenerski UEFA C, który odbędzie się w Zielonej Górze. Koszt kursu to tylko 400zł! Aplikacja na kurs odbywa się przez portal pzpn24 (szczegółowe informacje na stronie www.lubuskizpn.pl i na Łączy nas piłka). O przyjęciu na kurs decyduje pierwszeństwo złożenia kompletu dokumentów na swoim koncie. Planowane rozpoczęcie kursu to 29.10.2022 r. Szczegółowy harmonogram zostanie przesłany do zakwalifikowanych osób po zamknięciu aplikacji.