Zapraszamy serdecznie wszystkich mieszkańców Gminy Bobrowice wraz z pociechami powyżej 11 lat

do zwiedzania Elektrowni Wodnej w Dychowie