Polski Związek Piłki Nożnej wprowadza w życie Politykę Bezpieczeństwa Dzieci. Głównym celem podejmowanych działań jest uczynienie piłki nożnej środowiskiem bezpiecznym, pozytywnym i pełnym szacunku oraz radości dla wszystkich dzieci. W związku z tym powstał dokument, składający się z zestawu dobrych praktyk i wytycznych, które mają zminimalizować ryzyko nadużyć i wprowadzić w organizacjach sportowych zasady postępowania dla trenerów, współpracowników, rodziców i dzieci. – Bezpieczeństwo najmłodszych jest priorytetem nas wszystkich. Ochrona dzieci przed wszelkiego rodzaju nadużyciami: fizycznymi, emocjonalnymi, seksualnymi czy zaniedbaniami, musi mieć pierwszeństwo – mówi Cezary Kulesza, Prezes PZPN.

Link do treści:

https://lubuskizpn.pl/aktualnosci/wyroznione/pzpn-wprowadza-polityke-bezpieczenstwa-dzieci/