Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

13 grudnia w GOKiSie miało miejsce wyjątkowe wydarzenie. Sześć Par z Naszej Gminy otrzymało medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Medal stanowi wyróżnienie Prezydenta Rzeczypospolitej, dla osób, które przeżyły minimum 50 lat w jednym związku małżeńskim. Odznaczenia zaproszonym Jubilatom w imieniu Prezydenta RP wręczył Wójt Gminy Bobrowice Wojciech Wąchała.

Uhonorowani zostali:

Państwo Stefania i Józef Basarbowicz

Państwo Wanda i Henryk Piwowarscy

Państwo Stanisława i Jan Wankowicz

Państwo Danuta i Piotr Kuna

Państwo Maria i Andrzej Glaz

Państwo Michalina i Jan Biesiadeccy.

Serdecznie gratulujemy, jednocześnie życzymy dużo miłości i zdrowia na kolejne wspólne lata.

Jubileusz uświetnił występ zespołu Gubińskich Łużyczanek.